Organizing committees

Organizer
Working Group for Interventional Cardiology of the Croatian Cardiac Society

Meeting President
Eduard Margetić

 

Working Group for Interventional Cardiology of the Croatian Association of Cardiology Nurses

Meeting President
Ivica Benko/Marija Matoš

Organizing Committee
Z. Babić, Zagreb
J. Bulum, Zagreb
E. Galić, Zagreb
L. Giunio, Split
D. Kozmar, Zagreb
T. Krčmar, Zagreb
Z. Makarović, Osijek
K. Marić Bešić, Zagreb
D. Miličić, Zagreb
H. Pintarić, Zagreb
Đ. Prvulović, Sl. Brod
B. Skorić, Zagreb
B. Starčević, Zagreb
R. Steiner, Osijek
M. Strozzi, Zagreb
J. Šikić, Zagreb
K. Štambuk, Krapinske Toplice
V. Tomulić, Rijeka
I. Vuković, Split
D. Zekanović, Zadar
J. Daskijević, Zagreb
I. Ferjančić, Zadar
A. Ljubas, Zagreb
R. Pervan, Krapinske Toplice
B. Šego, Zagreb